Małżeństwo i majątek

1. MAŁŻEŃSTWO, MAJĄTEK.
– Rozwód czy separacja,
– Majątek odrębny i majątek wspólny – jak to dzielić,
– Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągane przez   jednego z małżonków,
– Wynagrodzenie małżonka,
– Alimenty – od rodziców, rodziny, byłego małżonka.
2. DZIECI.
– Odpowiedzialność dzieci  za popełnione czyny,
– Powierzenie władzy rodzicielskiej,
– Ograniczenie władzy rodzicielskiej,
– Odebranie władzy rodzicielskiej,
– ustanowienie kuratora,
– Utrudnienia w kontaktach z dzieckiem,
– Plan wychowawczy gdy rodzice się rozstają.

Dodaj komentarz