Wzory i formularze

 

dostępne na stronie Sądu Okręgowego w Częstochowie : http://www.czestochowa.so.gov.pl

Wzory i formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 

1. Broszury informacyjne zawierające wzory pism procesowych

2. Formularze urzędowe

Od dnia 3 maja 2012 roku  obowiazuje nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 450).

3. Wzory pism procesowych w postępowaniu cywilnym

4. Wzory pism procesowych w postępowaniu karnym

Dodaj komentarz