Mediacje

W skrócie:

Można uniknąć kosztów sądowych, długiego czasu do wyroku i stresu powodowanego rozprawami. Można oszczędzić na kosztach kancelarii adwokackiej, a jednocześnie mieć prawomocny wyrok.

Zawsze możemy spróbować napisać pozew do sądu, skorzystać z wiedzy –  internetowej, znajomych, przyjaciół czy samej kancelarii prawnej. Kiedy jednak stworzymy już dokumenty i przebrniemy przez wszystkie pytania i odpowiedzi czy dobrze się przygotowaliśmy, zaczynamy zastanawiać się ile to będzie trwało, czy udowodnimy że mamy racje czy stać nas na to nie tylko finansowo ale i emocjonalnie. Myślimy najczęściej – nie ma innego wyjścia trzeba to załatwić, uporządkować, bo nie ma po drugiej stronie partnera do rozmowy, żadne ustalenia nie przynoszą skutku, żadne obietnice się nie ziszczają a czas działa tylko na naszą niekorzyść. Piszemy więc pozew, sprzeciw , skargę.

Mało kto wie, że Kodeks Postępowania Cywilnego (art. 183 i nast.) dał nam jeszcze inny sposób rozwiązywania kłopotów prawnych, które już istnieją, lub tych które w konsekwencji mogą znaleźć swoje rozwiązanie w sądzie. Są to mediacje – niezwykle ciekawa, prosta, logiczna a przede wszystkim ludzka instytucja. Możemy z nich korzystać dla rozwiązania sporu przed rozpoczęciem procesu sądowego lub już w trakcie jego trwania.

Mediator to człowiek z wykształceniem najczęściej prawniczym  lub psychologicznym, który dodatkowo ukończył  szkołę mediacji i został  wpisany na listę stałych mediatorów sądowych. Jest więc to osoba nie tylko solidnie wykształconą ale również osoba zaufania publicznego. Jeśli zwrócimy się do mediatora z prośbą o pomoc nasza droga do rozwiązania problemu wygląda tak :

1. Krótkie przedstawienie sprawy – najczęściej rozmowa telefoniczna,

2. Mediator nawiązuje kontakt z druga stroną konfliktu umiejętnie proponując spotkanie mediacyjne, którego celem jest ugodowe załatwienie sprawy.

3. Obie strony zgadzaj się na mediacje,

4. Spotkanie mediacyjne:

– nazwanie konfliktu, określenie jego granic,

– przedstawienie przez każdą stronę propozycji rozwiązania,

– wspólne stworzenie ugody – porozumienia na dziś i na przyszłość.

5.Złożenie ugody do sądu.

6. Jeśli zawarta w mediacji ugoda nie jest wykonywana dobrowolnie, można wystąpić do sądu o nadanie jej klauzuli wykonalności i skierować jako tytuł wykonawczy do egzekucji.

Kiedy sprawy nabrały takiego obrotu, że nie jesteśmy w stanie usiąść z drugą stroną do rozmów zawsze możemy skorzystać z tzw. mediacji wahadłowych. Polegają one na tym, że każda strona oddzielnie spotyka się z  mediatorem. Z nim przechodzi kolejne etapy mediacji i za jego pośrednictwem otrzymuje informacje o stanowisku drugiej strony.

Mediator nie jest naszym prawnikiem, nie reprezentuje naszych interesów. Mediator,  jest osobą, która prowadzi nas przez konflikt tak, aby zakończył się jak najszybciej i w sposób dla każdej ze stron mediacji, korzystny i bezpieczny. Mediator nie może angażować się w konflikt, nie udziela rad, nie podsuwa pomysłów na jego rozwiązanie.  Mediator  dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu kieruje spotkaniem w taki sposób aby jego uczestnicy sami  bez ingerencji osób trzecich, sądu, świadków, dowodów z przeszłości, załatwili sprawę.  Czuwa jednak, nad osobami biorącymi udział w mediacji i składanymi propozycjami, jego rolą jest wychwycić naruszenie prawa w danej propozycji rozwiązania, wskazanie, iż przekraczane są granice zasad współżycia społecznego. Pamiętajmy, sąd odrzuci ugodę gdy zauważy, że ugoda ta godzi w  czyjeś dobro, poczucie godności, zagraża bezpieczeństwu strony,  łamie prawo lub zmierza do obejścia tego prawa.

Mediacje są dobrowolne, możemy z nich zrezygnować na każdym etapie sprawy. Informacje, które uzyskujemy w trakcie spotkań, objęte są tajemnicą, nie można powoływać się na nie w trakcie trwania procesu, mediator nie może być świadkiem w procesie, chyba, że obie strony wyrażą taką wolę. Sąd otrzymuje jedynie krótki protokół z mediacji i szczegółowa ugodę stron, która zawiera rozstrzygnięcie konfliktu na dziś i na przyszłość.

Mediacji możemy poddać sprawy o:,

 • Zapłatę,
 • Zniesienie współwłasności,
 • Dział spadku,
 • Prawo gospodarcze,
 • Prawo pracy,
 • Podział majątku wspólnego,
 • Należności ze stosunku pracy,
 • Konflikty wokół opieki nad osobami o szczególnych potrzebach,
 • W sprawach karnych,
 • Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
 • Zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • Alimenty,
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • Pojednanie małżonków,
 • Sposób sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • Sprawy majątkowe podlegające rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację,
 • Miejsce zamieszkania dziecka,

Mediacje kończą się ugodą tylko wówczas gdy obie strony konfliktu tak zdecydują .

Cennik:

Strony decydujące się na mediacje ponoszą koszty po połowie.

Dodaj komentarz